תהליך הגשת תביעת רשלנות רפואית

תהליך הגשת תביעת רשלנות רפואית מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

השלב הראשון - פגישה של הנפגע או נציג מטעמו עם עורך הדין

לפגישה זו רצוי להגיע עם מסמכים רפואיים, ככל שאלו נמצאים בידיו של הנפגע, על מנת שעורך הדין יוכל לעיין במסמכים אלו ולהתרשם מהכתוב בהם, בנוסף להתרשמותו מסיפורו של הנפגע את שארע לו. 

פגישה זו הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצידו של הנפגע.

בחלק מהמקרים, כבר בשלב זה, יוכל עורך הדין להתרשם האם יש סיכויי הצלחה לתביעה. במקרים אחרים, יוכל עורך הדין להתרשם מסיכויי התביעה רק במהלך השלבים הבאים.

בכל מקרה, גם אם עורך הדין התרשם כבר בשלב זה כי יש סיכוי לתביעה, יהיה צורך לאסוף חומר רפואי – השלב הבא בתהליך.

השלב השני – איסוף חומר, ניתוח התיק והתייעצות עם מומחים רפואיים בכירים

שלב זה, מורכב ממספר תתי שלבים כמפורט:

1. איסוף חומר רפואי

ברוב המקרים, החומר הרפואי המצוי בידי התובע – הנפגע אינו מספק, וכדי לקבל את התמונה המלאה יש צורך באיסוף חומר רפואי נוסף, אף ממספר גורמים רפואיים שונים.

איסוף החומר יכול להתבצע על ידי עורך הדין או ישירות על ידי הנפגע.

חשוב לציין, כי הרופא ו/או המוסד הרפואי חייבים, בהתאם לחוק זכויות החולה, למסור למטופל את החומר הרפואי שלו, ובמידה והם מסרבים לעשות כן, ניתן לפנות בעניין זה לבית המשפט. 

לאחר איסוף החומר הרפואי ובחינתו על ידי עורך הדין, יועבר החומר למומחה בתחום הרפואי הרלוונטי לצורך בחינה, התייעצות וקבלת חוות דעת רפואית – השלב הבא בתהליך.

2. התייעצות עם מומחים רפואיים בכירים

מלוא החומר הרפואי שנאסף מועבר כאמור למומחה רפואי בתחום הרשלנות הרלוונטי כדי שיעבור על החומר ויחווה דעתו המקצועית: האם במקרה זה מדובר ברשלנות רפואית.  

במידה והמומחה הרפואי סבור כי מדובר ברשלנות רפואית, הוא יערוך חוות דעת רפואית שתתמוך בתביעה שתוגש לבית המשפט (השלב השלישי).

ישנם מקרים בהם יהיה צורך בהגשת חוות דעת רפואית אחת, ויהיו מקרים בהם יהיה צורך בהגשת מספר חוות דעת רפואיות בתחומים רפואיים שונים. חוות הדעת הרפואיות צריכות לבסס את כל שלושת רכיבי עוולת הרשלנות הרפואית: רשלנות, נזק, וקשר סיבתי בין הרשלנות לנזק שנגרם לנפגע.

על מנת להגיש תביעה ברשלנות רפואית לבית המשפט, חובה לצרף חוות דעת רפואית. רק במקרים מיוחדים ניתן להגיש את התביעה ללא חוות דעת רפואית ולבקש מבית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו.

השלב השלישי - הגשת התביעה לבית המשפט

חוות הדעת הרפואית תצורף לכתב התביעה שיוכן על ידי עורך הדין. כתב התביעה יפרט את השתלשלות האירועים, הרשלנות הנטענת ואת הנזקים שנגרמו לנפגע. 

כתב התביעה יוגש על ידי עורך הדין לבית משפט השלום או המחוזי בהתאם לגובה הפיצוי הנדרש. תביעות בהן הפיצוי המוערך הינו עד לגובה של 2,500,000 מיליון ₪ יוגשו לבית משפט השלום. תביעות בהן הפיצוי המוערך הינו מעל סך של 2,500,000 מיליון ₪ יוגשו לבית המשפט המחוזי.

עם הגשת התביעה לבית המשפט יחל שלב ניהול התיק, אשר צפוי להיערך בין שנתיים לחמש שנים, ובמקרים מסוימים אף מעבר לכך.

השלב הרביעי - קבלת פיצוי כספי

בסיום שלב ניהול התיק, ובמידה ובית המשפט יקבל את התביעה, יפסוק בית המשפט לנפגע פיצוי כספי בגין הרשלנות שנגרמה לו, וכן את הוצאות ניהול התיק.

יש לציין, כי במרבית מתיקי הרשלנות הרפואית, במהלך שלב ניהול התיק, מגיעים הצדדים לכדי הסכם פשרה, בו נפסק לנפגע פיצוי המוסכם על שני הצדדים ואשר מביא לסיומו של התיק אל מחוץ לכותלי בית המשפט.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר,
ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן