שאלות ותשובות

רשלנות רפואית פירושה טיפול רפואי לקוי שגרם נזק למטופל, כתוצאה מהתנהלות של רופא / איש צוות רפואי / מוסד רפואי שלא לפי סטנדרט ההתנהגות המקובל. כלומר, סטייה של הרופא המטפל מסטנדרט ההתנהגות של "הרופא הסביר".
כאשר רופא חורג מהתנהגות המצופה ממנו וכתוצאה מכך נגרם נזק, זוהי רשלנות רפואית.

תביעת רשלנות רפואית זו תביעה משפטית אזרחית נגד הגורם הרפואי שהתרשל במתן הטיפול אשר גרם נזק למטופל. בתביעה אזרחית זו המטופל (הניזוק) תובע לקבל פיצוי כספי בשל הנזק שנגרם לו, או לבן משפחתו (אף במקרים של מוות).

רשלנות רפואית יכולה לבוא לידי ביטוי בין היתר במתן טיפול שגוי, באי מתן טיפול, באי ביצוע בדיקות המתחייבות בנסיבות, בהתעלמות מממצאים קליניים / הדמיתיים / מעבדתיים שהיו צריכים להעלות חשד אצל הרופא המטפל למצב רפואי המחייב המשך בירור ו/או טיפול, באי מתן הסכמה מדעת לטיפול הרפואי שניתן למטופל, בפענוח שגוי של בדיקת הדמיה, ועוד.

בתביעת רשלנות רפואית יש להוכיח כי התקיימו שלושה מרכיבים:
1. רשלנות: חריגה מסטנדרט ההתנהגות של "הרופא הסביר".
2. נזק: בשל החריגה מסטנדרט ההתנהגות, נגרם למטופל נזק.
3. קשר סיבתי: קיים קשר בין הרשלנות לנזק.

בתביעת רשלנות רפואית יש להוכיח כי התקיימו כל שלושת הרכיבים המפורטים בפקודת הנזיקין: רשלנות, נזק, קשר סיבתי.
רשלנות: חריגה מסטנדרט ההתנהגות של "הרופא הסביר".
נזק: בשל החריגה מסטנדרט ההתנהגות נגרם למטופל נזק.
קשר סיבתי: קיים קשר בין הרשלנות לנזק.

על מנת להוכיח את הרכיבים הללו, יש קודם כל צורך בחומר רפואי התומך בקיומם. לדוגמא: מסמכים רפואיים המוכיחים כי לא בוצעה לנפגע בדיקה מסוימת, מסמכים רפואיים המוכיחים כי הנפגע התלונן על תסמינים ספציפיים, מסמכים המתעדים את נזקיו של הנפגע וכו'.
בנוסף, על מנת להוכיח כי לנפגע אכן נגרמו הנזקים להם הוא טוען, לדוגמא מבחינת הפסדי שכר והוצאות שונות, יש צורך במסמכים נוספים כדוגמת תלושי שכר, קבלות עבור הוצאות רפואיות, קבלות עבור טיפולים שונים, קבלות עבור תרופות, קבלות עבור עזרה בשכר, קבלות עבור הוצאות נסיעה ועוד.

לכן, במידה ואדם מרגיש כי הוא נפגע מרשלנות רפואית, הדבר החשוב ביותר הוא תיעוד ואיסוף כל חומר רפואי הקשור במקרה שלו לרבות, החומר הרפואי שניתן על ידי הגורמים הרפואיים השונים (סיכומי ביקור, סיכומי אשפוז, פענוח בדיקות וכו'), וכן קבלות בגין הוצאותיו השונות, אשר בעתיד, יסייעו בהוכחת תביעתו.

תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה אזרחית לקבלת פיצוי כספי בשל נזק שנגרם לנפגע.
ישנם מקרים בהם הנפגע לא יכול להגיש את התביעה בעצמו בין היתר בגלל שהוא נפטר או בגלל שהוא אינו כשיר בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
במקרה בו הנפגע נפטר, יכולים יורשיו על פי דין או על פי צו קיום צוואה להגיש את התביעה בשמו. בנוסף, גם התלויים בנפגע שנפטר, ושנגרם להם נזק כתוצאה מפטירתו, יכולים להגיש תביעה.
במקרה בו הנפגע אינו כשיר להגיש את התביעה בעצמו בשל היותו קטין, יכולים האפוטרופוסים הטבעיים שלו (ההורים שלו) להגיש את התביעה בשמו.
במקרה בו הנפגע אינו כשיר להגיש את התביעה בעצמו מסיבות שונות (כגון לקות שכלית) והוא בגיר, יכול האפוטרופוס שהתמנה לו להגיש את התביעה בשמו.

ניתן להגיש תביעה ברשלנות רפואית תוך 7 שנים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה, כאשר ישנם מספר חריגים:

  • במקרה בו הנזק שנגרם לנפגע מתגלה לו באיחור, ניתן יהיה להגיש את התביעה תוך 7 שנים ממועד גילוי הנזק, ובתנאי שטרם חלפו 10 שנים מהמועד בו נגרם הנזק.
  • במקרה בו העובדות המקימות את עילת התביעה התגלו לנפגע באיחור, ניתן יהיה להגיש את התביעה תוך 7 שנים מהמועד בו התגלו לנפגע העובדות הללו, ובתנאי שהוא לא היה יכול לגלות אותן באמצעים סבירים קודם לכן.
  • במקרה בו התובע הוא קטין, ניתן יהיה להגיש את התביעה תוך 7 שנים מהגעתו לגיל 18, כלומר, קטין יכול לתבוע עד הגיעו לגיל 25.

תביעת רשלנות רפואית כנגד מוסד רפואי ו/או רופא ו/או גורם רפואי אחר מחייבת הגשת חוות דעת רפואית לבית המשפט,
וזוהי למעשה ההוצאה העיקרית הכרוכה בהגשת תביעת רשלנות רפואית.
אולם, על מנת שהמומחה הרפואי יתמוך בטענה לרשלנות רפואית עליו לעיין בחומר רפואי אותו יש לאסוף מהגורמים הרפואיים השונים.
איסוף החומר כרוך בתשלום, שנגזר מהיקף החומר הנאסף, הוצאה של כמה מאות שקלים.

לאחר איסוף החומר, הוא יועבר למומחה רפואי לבחינת קיומה של רשלנות (בדיקה ראשונית). בעבור בחינה זו, ידרוש המומחה הרפואי תשלום שיכול לנוע בין 2,000 ₪ בתוספת מע"מ ל- 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.
במידה ויקבע המומחה הרפואי כי אכן מדובר ברשלנות רפואית הוא יערוך חוות דעת רפואית לצורך הגשתה לבית המשפט. עלות חוות הדעת הרפואית תלויה בזהות המומחה, תחום מומחיותו ועוד, והיא נעה ככלל בין 8,000 ₪ בתוספת מע"מ לבין 20,000 ₪ בתוספת מע"מ. עלות הבדיקה הראשונית תקוזז מעלות חוות הדעת.

לאחר השלמת חוות הדעת הרפואית, יוגש כתב התביעה לבית המשפט, דבר הכרוך בתשלום אגרה (בבית משפט השלום אגרה בסך של כ- 700 ₪ ובבית משפט מחוזי אגרה בסך של כ- 1,200 ₪).
בעת ניהול התיק בבית המשפט ההוצאות הצפויות משתנות ממקרה למקרה והן יכולות לכלול במקרים מסוימים גם תשלום בעבור חוות דעת רפואית משלימה כמענה לחוות הדעת מטעם הגורם הרפואי הנתבע (עלות חוות דעת משלימה הינה בין שליש למחצית לערך מעלות חוות דעת ראשונית), ותשלום בעבור עדות המומחה בבית המשפט.
חשוב לדעת, כי במידה והנפגע זוכה בתביעה, הוא זכאי לקבל בחזרה את ההוצאות אותן הוציא לצורך הגשת התביעה וניהולה.

בתביעת רשלנות רפואית שכר הטרחה של עורך הדין בעבור הטיפול בתיק משולם רק בסיומו של התיק וכאחוזים מהפיצויים שנפסקו לנפגע בתוספת מע"מ.

גובה הפיצוי בתביעות רשלנות רפואית תלוי בנזק שנגרם לנפגע, בגילו ובמצבו הרפואי הקודם. בתביעות רשלנות רפואית ישנם מספר ראשי נזק בגינם יכול להיקבע לנפגע פיצוי, כאשר ראשי הנזק העיקריים הם:

  • הפסדי השתכרות או אובדן פוטנציאל השתכרות שנגרמו לנפגע כתוצאה ממצבו הרפואי ונכותו שנגרמה עקב רשלנות רפואית, לרבות בגין אובדן תנאים סוציאליים ופנסיה. במקרים בהם הנפגע נפטר, הפיצוי בגין הפסד ההשתכרות יהיה בעבור השנים בהם הוא היה יכול להמשיך ולעבוד בחייו ("השנים האבודות").
  • הוצאות רפואיות שהנפגע נאלץ להוציא עקב מצבו הרפואי לרבות הוצאות בעבור טיפולים פרא-רפואיים, תרופות, ועוד. 
  • הוצאות נסיעה וניידות בין היתר לבדיקות רפואיות ולטיפולים רפואיים.
  • עזרת הזולת ועזרת צד ג' להן נזקק הנפגע בשל מצבו הרפואי שנגרם עקב הרשלנות.
  • כאב וסבל בגין מצבו של הנפגע כתוצאה מרשלנות רפואית.
  • קיצור תוחלת חייו של הנפגע בשל הרשלנות.

כמובן שסכום הפיצוי שייפסק תלוי בכל ראשי הנזק השונים וכן בנכותו הרפואית והתפקודית של הנפגע, והוא יכול להגיע למיליוני שקלים.

תביעת רשלנות רפואית מתנהלת מספר שנים. זמן ניהול תביעת רשלנות רפואית מרגע הגשת התביעה לבית המשפט ועד לסיומה הינו לרוב בין שנתיים לחמש שנים.
במידה והתביעה מסתיימת בפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט זמן ניהולה מתקצר ויהיה ברוב המקרים בין שנתיים לשלוש שנים.
לאור העובדה כי מדובר בתביעות הדורשות איסוף חומר רפואי, בחינה יסודית של המקרה, פניה למומחים רפואיים והכנת חוות דעת רפואית בטרם הגשת התביעה לבית המשפט, יש להביא בחשבון פרק זמן נוסף של בין שנה לשנתיים טרם הגשת התביעה, תלוי בכל מקרה ונסיבותיו.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר,
ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן