רשלנות רפואית בלידה

תחומי רשלנות נוספים

מרביתן של הלידות מסתיימות בלידת תינוק בריא ואם בריאה, אך לעיתים, לידה יכולה להסתיים עם נזק לאם ו/או לתינוק בשל רשלנות רפואית.

רשלנות בלידה – ניתן למנוע את הנזק​

לא כל לידה שמסתיימת עם נזק לאם או לתינוק היא בהכרח תוצאה של רשלנות רפואית, אך ישנם מקרים בהם ניתן היה למנוע את הנזק שנגרם לאם ו/או לתינוק לו היה הצוות הרפואי המטפל פועל בהתאם לסטנדרט ההתנהגות של "הרופא הסביר".
כלומר, מקרים בהם אלמלא הרשלנות, היולדת הייתה יכולה להשתחרר מבית החולים ללא כל נזק ו/או היה יכול להיוולד תינוק בריא.

הנזקים שיכולים להיגרם עקב רשלנות רפואית בלידה הינם קשים כגון:

גורמי סיכון:

ישנם מספר גורמי סיכון שטיפול לקוי ו/או איחור באבחונם יכול להוביל לתחלואה ותמותה הן של היילוד והן של האם לדוגמא: היפרדות שלייה, זיהום, ירידה בתנועות עובר, מצוקה עוברית שבאה לידי ביטוי במוניטור, חשד ללידה מוקדמת, עובר גדול ועוד.

מתי יכולה להיגרם רשלנות רפואית בלידה?​

1. רשלנות רפואית בפרק הזמן שלפני הלידה:

רשלנות רפואית בפרק הזמן שלפני הלידה יכולה לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

2. רשלנות רפואית במהלך הלידה עצמה:

רשלנות רפואית במהלך הלידה עצמה יכולה לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

3. רשלנות רפואית בפרק הזמן שלאחר הלידה:

רשלנות רפואית בפרק הזמן שלאחר הלידה יכולה לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

מועד התיישנות תביעת רשלנות בלידה

מועד התיישנות תביעת רשלנות בלידה בגין נזקים שנגרמו ליילוד הינו 7 שנים מיום שמלאו ליילוד 18 שנים כלומר, בהגיעו לגיל 25.

מועד התיישנות תביעת רשלנות רפואית בלידה בגין נזקים שנגרמו לאם הינו 7 שנים מהיום בו נוצרה עילת התביעה.

רשלנות בלידה – הנזק והפיצוי הכספי

הנזקים שיכולים להיגרם ליילוד ולאם בשל רשלנות בלידה הינם קשים מנשוא ובהם נזק מוחי לתינוק ושיתוק מוחין, פגיעה ביכולת האישה להרות פעם נוספת, מוות של התינוק או האישה ועוד. לכן, תביעות אלו יכולות להסתיים בפיצוי של מיליוני שקלים.

דוגמא לפיצוי כספי לאם:
אישה שכתוצאה מרשלנות רפואית בלידה אין ביכולתה להרות פעם נוספת והיא כמהה לילד או לילדים נוספים, תאלץ לפנות להליך של פונדקאות הכרוך בהוצאות משמעותיות. במקרה כזה, היא יכולה להיות זכאית לפיצוי כספי בעבור ההוצאות של הליך הפונדקאות. זאת, בנוסף לפיצוי בגין כאב וסבל, אובדן השתכרות, עזרה, הוצאות רפואיות ועוד.

דוגמא לפיצוי כספי ליילוד:
מטרת הפיצוי בגין שיתוק מוחין שנגרם ליילוד הינה למלא את כל צרכיו, ולהעמידו באותו מצב כלכלי בו הוא היה יכול להיות אלמלא הרשלנות. כך, אם בגלל מוגבלותו לא יוכל היילוד להשתכר למחייתו, יינתן לו פיצוי בגין הפסד השתכרות.
כך גם לגבי יתר ההוצאות שיצטרך להוציא לכל תוחלת חייו בגין טיפולים רפואיים, טיפולים בנוסף, יפוצה היילוד בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חייו.

לצערנו, הורים רבים לילדים עם צרכים מיוחדים אינם יודעים ואינם מעלים בדעתם כי ייתכן והבעיה הרפואית ממנה סובל ילדם, היא תוצאה של רשלנות רפואית בלידה.

לכן, במידה ונולד לכם ילד עם צרכים מיוחדים, ייתכן ואתם זכאים לפיצויים בגובה מיליוני שקלים שיוכלו לסייע לכם ולילדכם בהתמודדות היומיומית מבחינה כלכלית, רפואית ושיקומית.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

מרביתן של הלידות מסתיימות בלידת תינוק בריא ואם בריאה, אך לעיתים, לידה יכולה להסתיים עם נזק לאם ו/או לתינוק בשל רשלנות רפואית.

רשלנות בלידה – ניתן למנוע את הנזק​

לא כל לידה שמסתיימת עם נזק לאם או לתינוק היא בהכרח תוצאה של רשלנות רפואית, אך ישנם מקרים בהם ניתן היה למנוע את הנזק שנגרם לאם ו/או לתינוק לו היה הצוות הרפואי המטפל פועל בהתאם לסטנדרט ההתנהגות של "הרופא הסביר".
כלומר, מקרים בהם אלמלא הרשלנות, היולדת הייתה יכולה להשתחרר מבית החולים ללא כל נזק ו/או היה יכול להיוולד תינוק בריא.

הנזקים שיכולים להיגרם עקב רשלנות רפואית בלידה הינם קשים כגון:

גורמי סיכון:

ישנם מספר גורמי סיכון שטיפול לקוי ו/או איחור באבחונם יכול להוביל לתחלואה ותמותה הן של היילוד והן של האם לדוגמא: היפרדות שלייה, זיהום, ירידה בתנועות עובר, מצוקה עוברית שבאה לידי ביטוי במוניטור, חשד ללידה מוקדמת, עובר גדול ועוד.

מתי יכולה להיגרם רשלנות רפואית בלידה?​

1. רשלנות רפואית בפרק הזמן שלפני הלידה:

רשלנות רפואית בפרק הזמן שלפני הלידה יכולה לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

2. רשלנות רפואית במהלך הלידה עצמה:

רשלנות רפואית במהלך הלידה עצמה יכולה לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

3. רשלנות רפואית בפרק הזמן שלאחר הלידה:

רשלנות רפואית בפרק הזמן שלאחר הלידה יכולה לנבוע, בין היתר, מהסיבות הבאות:

מועד התיישנות תביעת רשלנות בלידה

מועד התיישנות תביעת רשלנות בלידה בגין נזקים שנגרמו ליילוד הינו 7 שנים מיום שמלאו ליילוד 18 שנים כלומר, בהגיעו לגיל 25.

מועד התיישנות תביעת רשלנות רפואית בלידה בגין נזקים שנגרמו לאם הינו 7 שנים מהיום בו נוצרה עילת התביעה.

רשלנות בלידה – הנזק והפיצוי הכספי

הנזקים שיכולים להיגרם ליילוד ולאם בשל רשלנות בלידה הינם קשים מנשוא ובהם נזק מוחי לתינוק ושיתוק מוחין, פגיעה ביכולת האישה להרות פעם נוספת, מוות של התינוק או האישה ועוד. לכן, תביעות אלו יכולות להסתיים בפיצוי של מיליוני שקלים.

דוגמא לפיצוי כספי לאם:
אישה שכתוצאה מרשלנות רפואית בלידה אין ביכולתה להרות פעם נוספת והיא כמהה לילד או לילדים נוספים, תאלץ לפנות להליך של פונדקאות הכרוך בהוצאות משמעותיות. במקרה כזה, היא יכולה להיות זכאית לפיצוי כספי בעבור ההוצאות של הליך הפונדקאות. זאת, בנוסף לפיצוי בגין כאב וסבל, אובדן השתכרות, עזרה, הוצאות רפואיות ועוד.

דוגמא לפיצוי כספי ליילוד:
מטרת הפיצוי בגין שיתוק מוחין שנגרם ליילוד הינה למלא את כל צרכיו, ולהעמידו באותו מצב כלכלי בו הוא היה יכול להיות אלמלא הרשלנות. כך, אם בגלל מוגבלותו לא יוכל היילוד להשתכר למחייתו, יינתן לו פיצוי בגין הפסד השתכרות.
כך גם לגבי יתר ההוצאות שיצטרך להוציא לכל תוחלת חייו בגין טיפולים רפואיים, טיפולים בנוסף, יפוצה היילוד בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חייו.

לצערנו, הורים רבים לילדים עם צרכים מיוחדים אינם יודעים ואינם מעלים בדעתם כי ייתכן והבעיה הרפואית ממנה סובל ילדם, היא תוצאה של רשלנות רפואית בלידה.

לכן, במידה ונולד לכם ילד עם צרכים מיוחדים, ייתכן ואתם זכאים לפיצויים בגובה מיליוני שקלים שיוכלו לסייע לכם ולילדכם בהתמודדות היומיומית מבחינה כלכלית, רפואית ושיקומית.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו איתנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן