רשלנות רפואית באונקולוגיה – סרטן

תחומי רשלנות נוספים

הרפואה אותה אנו מכירים כיום שונה בתכלית מהרפואה שלפני עשור. ההתקדמות הטכנולוגית, שלל הבדיקות, התרופות והטיפולים הניתנים כיום, הביאו לכך שמחלות רבות ניתנות לאבחון ולטיפול מוקדם ובאופן מיטבי.

אולם לצערנו, אנו עדיין עדים למאות מקרים של רשלנות רפואית מצד הצוות הרפואי, כאשר לא מדובר בהכרח ברשלנות של הרופא המטפל (אונקולוג) בלבד, אלא דווקא ברשלנות בשלבים מוקדמים יותר של רופא המשפחה, של הרדיולוג המפענח את בדיקת ההדמיה, של בדיקת מעבדה שלא פוענחה בצורה תקינה ועוד.

לאבחון מוקדם של מחלת הסרטן יש חשיבות רבה בכל הנוגע לסיכויי ההחלמה. גילוי של המחלה בשלב מאוחר, מתן טיפול שגוי ואף טעות באבחון המחלה – הן דוגמאות לרשלנות רפואית שמתרחשת כל העת ויכולה להכריע לא פעם בין חיים למוות.

להלן הטענות ברשלנות רפואית בתחום האונקולוגיה (סרטן):

1. אבחון מאוחר של המחלה (הגידול) – לאבחון מוקדם של המחלה חשיבות מכרעת לעניין סיכויי ההחלמה, והוא מהווה את ההבדל במרבית המקרים בין חיים למוות.

2. אבחון המחלה היה שגוי וכפועל יוצא הטיפול שניתן לחולה היה שגוי.

3. מקרים בהם המחלה אובחנה נכון, אולם הטיפול שניתן לחולה היה רשלני.

מתי יכולה להתקיים רשלנות רפואית?

כאמור, רשלנות רפואית באונקולוגיה יכולה לצערנו להתקיים על ידי גורמים רבים ובנקודות זמן שונות במהלך שלבי המחלה, וזאת ממספר סיבות כגון:

מקרים רבים של מחלת הסרטן ניתן למנוע או לאבחן כבר בשלבים מוקדמים!

יש להדגיש כי ישנם מקרים בהם ניתן היה למנוע את התפרצות המחלה לדוגמא על ידי:

הפיצוי הכספי

לאור העובדה שבמקרים רבים הרשלנות לא גרמה להופעת המחלה אלא רק להתפשטותה, הפיצוי שיתבע יהיה בגין אובדן סיכויי ההחלמה והוא יכול להגיע למיליוני שקלים.
מרכיבי הפיצוי יכללו פיצוי בגין אובדן הכנסה, עזרה, קיצור תוחלת חיים, כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה ועוד.
חשוב לדעת כי גם במקרה בו מטופל החלים באופן מלא מהמחלה, יש לו עילת תביעה והוא יכול להיות זכאי לפיצוי.
במקרים של רשלנות באבחון, יבחן בית המשפט מה יכול היה להיות מצבו של המטופל לו היה מאובחן במועד, לעומת מצבו במועד אבחנתו בפועל.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו עמנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו עמנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

הרפואה אותה אנו מכירים כיום שונה בתכלית מהרפואה שלפני עשור. ההתקדמות הטכנולוגית, שלל הבדיקות, התרופות והטיפולים הניתנים כיום, הביאו לכך שמחלות רבות ניתנות לאבחון ולטיפול מוקדם ובאופן מיטבי.

אולם לצערנו, אנו עדיין עדים למאות מקרים של רשלנות רפואית מצד הצוות הרפואי, כאשר לא מדובר בהכרח ברשלנות של הרופא המטפל (אונקולוג) בלבד, אלא דווקא ברשלנות בשלבים מוקדמים יותר של רופא המשפחה, של הרדיולוג המפענח את בדיקת ההדמיה, של בדיקת מעבדה שלא פוענחה בצורה תקינה ועוד.

לאבחון מוקדם של מחלת הסרטן יש חשיבות רבה בכל הנוגע לסיכויי ההחלמה. גילוי של המחלה בשלב מאוחר, מתן טיפול שגוי ואף טעות באבחון המחלה – הן דוגמאות לרשלנות רפואית שמתרחשת כל העת ויכולה להכריע לא פעם בין חיים למוות.

להלן הטענות ברשלנות רפואית בתחום האונקולוגיה (סרטן):

1. אבחון מאוחר של המחלה (הגידול) – לאבחון מוקדם של המחלה חשיבות מכרעת לעניין סיכויי ההחלמה, והוא מהווה את ההבדל במרבית המקרים בין חיים למוות.

2. אבחון המחלה היה שגוי וכפועל יוצא הטיפול שניתן לחולה היה שגוי.

3. מקרים בהם המחלה אובחנה נכון, אולם הטיפול שניתן לחולה היה רשלני.

מתי יכולה להתקיים רשלנות רפואית?

כאמור, רשלנות רפואית באונקולוגיה יכולה לצערנו להתקיים על ידי גורמים רבים ובנקודות זמן שונות במהלך שלבי המחלה, וזאת ממספר סיבות כגון:

מקרים רבים של מחלת הסרטן ניתן למנוע או לאבחן כבר בשלבים מוקדמים!

יש להדגיש כי ישנם מקרים בהם ניתן היה למנוע את התפרצות המחלה לדוגמא על ידי:

הפיצוי הכספי

לאור העובדה שבמקרים רבים הרשלנות לא גרמה להופעת המחלה אלא רק להתפשטותה, הפיצוי שיתבע יהיה בגין אובדן סיכויי ההחלמה והוא יכול להגיע למיליוני שקלים.
מרכיבי הפיצוי יכללו פיצוי בגין אובדן הכנסה, עזרה, קיצור תוחלת חיים, כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה ועוד.
חשוב לדעת כי גם במקרה בו מטופל החלים באופן מלא מהמחלה, יש לו עילת תביעה והוא יכול להיות זכאי לפיצוי.
במקרים של רשלנות באבחון, יבחן בית המשפט מה יכול היה להיות מצבו של המטופל לו היה מאובחן במועד, לעומת מצבו במועד אבחנתו בפועל.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו עמנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

במידה ואתם מרגישים כי הטיפול בכם ו/או בקרובים לכם לא היה מיטבי, צרו עמנו קשר, ללא כל התחייבות וללא תשלום, ונעריך עבורכם את גובה הפיצוי הכספי המגיע לכם.

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן