תהליך הגשת תביעה

1
פגישה של הנפגע או
נציג מטעמו עם עורך הדין

לפגישה זו רצוי להגיע עם מסמכים רפואיים, על מנת שעורך הדין יוכל לעיין במסמכים בנוסף להתרשמותו מסיפורו של הנפגע את שארע לו. פגישה זו הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצידו של הנפגע.

2
איסוף חומר, ניתוח התיק
והתייעצות עם מומחים
רפואיים בכירים

ברוב המקרים, כדי לקבל את התמונה המלאה יש צורך באיסוף חומר רפואי נוסף, שיכול להתבצע על ידי עורך הדין או ישירות על ידי הנפגע.

מלוא החומר הרפואי שנאסף מועבר למומחה רפואי בתחום הרשלנות הרלוונטי כדי שיעבור על החומר ויחווה דעתו המקצועית האם במקרה זה מדובר ברשלנות רפואית, ויערוך חוות דעת בהתאם.

3
הגשת התביעה
לבית המשפט

חוות הדעת הרפואית תצורף לכתב התביעה שיפרט את השתלשלות האירועים, הרשלנות הנטענת ואת הנזקים שנגרמו לנפגע.

4
קבלת פיצוי
כספי

בסיום שלב ניהול התיק, ובמידה ובית המשפט יקבל את התביעה, יפסוק בית המשפט לנפגע פיצוי כספי בגין הרשלנות שנגרמה לו, וכן את הוצאות ניהול התיק.

יש לציין, כי במרבית מתיקי הרשלנות הרפואית, במהלך שלב ניהול התיק, מגיעים הצדדים לכדי הסכם פשרה, בו נפסק לנפגע פיצוי המוסכם על שני הצדדים ואשר מביא לסיומו של התיק אל מחוץ לכותלי בית המשפט.

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן

עו”ד גלית מושקה-פרדל

עו”ד ליהיא גולדמן